מתחילים חכם עם צוריאל הורוביץ - אירוע שנתי בירושלים - 8.9
כרטיס יחיד - מתחילים חכם
100
כרטיס זוגי - מתחילים חכם
150