האירוע השנתי - מתחילים חכם - יום שישי 8.9 בירושלים
כניסה יחיד - אירוע הבוגרים השנתי
30
כניסה זוגית - אירוע הבוגרים השנתי
50