מקודשת שדרות
תשלום אל מקודשת שדרות
750
קורס מלוות טבילה
כמות 1
קורס מלוות טבילה (בלניות) מסובסד
750
תשלום (750₪)