לינק הצטרפות
בעמוד זה הנכם מתבקשים למלא את הפרטים על הארגון שלכם
לאחר השלמת כלל הפרטים תועברו לדף התשלום
יש לציין מספר כיתות ופרטים מדויקים.
חלמי"ש - קישור הרשמה
תשלום אל חלמי"ש - חברים למען מעונות היום בישראל
0
דמי הצטרפות
כמות 1
חיוב אחת לחודש למשך חודש
0
סיכום ביניים
0
סיכום
0
אישור
לאחר השלמת ההרשמה תועברו מידית לדף הגדרת הו"ק עבור תשלום לפי מספר הכיתות