שותפות ותמיכה בבר-קיימא וטבע עברי - התנועה לקיימות עברית
שותפות בעשיה
50₪ / חודש
שותפות ביצירה
100₪ / חודש
שותפות בוראת
250₪ / חודש
שותפות נאצלת
1,000₪ / חודש
שותפות מתרחבת
סכום פתוח / חודש