תרומות Donations
תודה לך שבחרת לתרום לאגודה הישראלית לזוגות בינלאומיים (ע"ר)! אנחנו מעריכים את זה מאוד. בזכותך העמותה תוכל להמשיך בפעילותה ולהרחיב אותה בעתיד! אנא בחר את סוג התרומה המועדף

Thank you for choosing to donate to the Israeli Association for International Couples (R.A.)! We really appreciate it. Thanks to you, the association will be able to continue its activities and expand it in the future!
Please choose the desired donation type
תרומה חד פעמית One-Time Donation
100
תרומה חד פעמית One-Time Donation
350
תרומה חד פעמית One-Time Donation
500
תרומה בסכום לבחירתך Open Amount Donation
Open amount
תרומה חודשית Monthly Donation
Open amount / Month
תרומה חודשית Monthly Donation
30₪ / Month
תרומה חודשית לשנה Monthly Donation for 1 Year
Open amount / Month
תרומה חד פעמית One-Time Donation
1,000
Unfortunately we do not accept Diner's and American Express credit cards at the moment.

למרבה הצער איננו מקבלים כרטיסי אשראי מסוג דיינרס או אמריקן אקספרס לעת עתה.