חברות בהלם קלאב
תשלום אל פרויקט רסיסים ע"ר
50
חברות בהלם קלאב
חיוב אחת לחודש
50
תשלום (50₪/חודש)