תומכים בהלם קלאב
תרומה זו היא לפעילות הלם קלאב (פרויקט רסיסים ע״ר שם זמני, ע.ר. 580603868)
תשלום