​תרומה לארגון מורים מובילים שינוי
'מורים מובילים שינוי' היא עמותה של מורים ומורות מהשטח ששמה לעצמה למטרה לשפר ולקדם את מערכת החינוך בישראל,
מתוך ראייה רחבה של צרכי המערכת והתלמידים ועל בסיס תפיסה ליברלית.

הצטרפו לשינוי, תרמו לנו.
תרומה חד פעמית
20
תרומה חד פעמית
50
תרומה חד פעמית
100
תרומה קבועה
20₪ / חודש
תרומה קבועה
50₪ / חודש
תרומה קבועה
100₪ / חודש
תרומה חופשית חד פעמית
סכום פתוח
תרומה חופשית קבועה
סכום פתוח / חודש
בזכות התמיכה שלכם בעמותה נוכל להמשיך בפעילות,
למען האינטרס המשותף של ההורים, המנהלים והמורים.
תודה על תרומתכם.