תרומה חד פעמית
"כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו"
מידי שנה נולדים בישראל 15,000 פגים

לידת פג היא אירוע המטלטל את המשפחה.
לידת פג כרוכה באשפוז ממושך ובהתמודדות אינטנסיבית של ההורים והצוות המטפל בבעיות רפואיות ורגשיות רבות. פג הוא לא רק תינוק קטן שצריך לגדול, לפג ישנם בדיקות, מעקבים, אבחונים וסיבוכי פגות יכולים להשפיע עד גילאי בית ספר ויותר.
עמותת לה"ב - למען הפגים בישראל (ע"ר), הוקמה על ידי הורים לפגים והינה הגוף היחיד בישראל הפועל למען הפגים ומשפחותיהם, הצוותים והפגיות.

בין הישגינו הבולטים
• הארכת חופשת הלידה לטיפול בפג
• קצבאות נכות זמנית
• קידום הקמת בנק חלב אם לאומי
• הרחבת הזכאות לחיסון RSV
• פרסום חוזר משרד הבריאות לטיפול בפג בקהילה המגדיר את השירותים הרפואיים ופארה-רפואיים להם זכאים פגים
• הקמת מערך תמיכה מקיף ומוקד מידע להורים הכולל קו חם, אתר אינטנרנט, קבוצות תמיכה בפייסבוק ווטסאפ ועוד..

תמכו בנו בכל סכום כדי שנוכל להמשיך לפעול למען הפגים בישראל!
 * לבחירת סכום אחר, שנו את הסכום בתיבת "סכום לתשלום" מטה

תרומה
*התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46, קבלה תשלח במייל.