מחצית השקל - בית חב"ד נווה חורש-תשלוז
שווי לנפש: 29 ש''ח
תרומה