אור לשמואל (ע"ר)
קימחא דפסחא (תש.חד פעמי)
סכום פתוח / חודש