פדיון כפרות למכון מאיר באהבה

ותשובה ותפילה וצדקה...

 באיזה סכום אתה מעוניין לתמוך?
(מוכר לצורך החזר מס לפי סעיף 46.)
תרומה