כתבת תדמית
כתבת תדמית - מסלול BASIC
85.47
כתבת תדמית - מסלול ADVANCE
424.79