הגדת שבועות
פרטים
תשלום אל הפוטנציאל הלאומי
25
הגדת שבועות
כמות 1
פעילות משפחתית לסעודות חג השבועות
10
סיכום ביניים
10
סיכום
25
תשלום (25₪)