תרומות
One Time Donation
סכום פתוח
Monthly Donation
סכום פתוח / חודש
"מעבר" מרכז אמנויות ויצירה ע"ר
נחל סירה 18/4
מצפה רמון 8060000
054-5552698