תנאי השימוש
יצירת קשר
בכל נושא ניתן לפנות אלינו במייל office@tzevethatzolah.com או להשאיר הודעה בטלפון 02-6277657

ביטול עסקה
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
תרומות ניתנות לביטול בתוך 24 שעות ממועד ביצועם.
יש לפנות לעמותה בכתב עם בקשת הביטול, בצירוף 4 ספרות אחרונות, שם התורם וכן תאריך ושעת העסקה.

הגבלת פרטיות
עמותת צוות הצלה פועלת להגנת ולשמירת פרטיכם ופרטי האשראי שלכם.
פרטים אלה נשמרים בצורה מאובטחת בהתאם לתקן PCI.
פרטיכם ופרטי האשראי שלכם לא יועברו לצד שלישי.

אחריות העמותה
בית העסק ו/או הנהלת האתר לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר על כל שימושיו או במוצר.