תמיכה חד פעמית בהתעוררות
כל שקל יעשה טוב בירושלים

תורמים והופכים לשותפים.

לסיוע טלפוני ניתן לחייג אל: 054-5882917
תמיכה חד פעמית בהתעוררות
סכום פתוח