אלבית אלמוחתלף הבית השונה
תרומה חד פעמית
סכום פתוח